Technologia wykonania DOM PLUS.

DANE PODSTAWOWE
 • 15kWh/m2/rok – maksymalne zapotrzebowanie energii użytkowej na cele grzewcze (c.o. + wentylacja)
 • Energia pierwotna (Ep) domu dla CO i CWU zgodna z warunkami technicznymi 2021r. (tj. 70 kWh/m2rok)
 • gwarantowana szczelność powietrzna budynku 0,6h-1 zgodnie z normą  PN-EN 13829; spełniająca wymogi dla standardu budynku pasywnego
FUNDAMENTY

Budynek jest posadowiony na żelbetowych ławach fundamentowych. Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych z przekładką termiczną likwidującą mostek termiczny od strony gruntu. Gabaryty ław fundamentowych każdorazowo są dostosowywane do lokalnych warunków gruntowych.

IZOLACJE FUNDAMENTÓW I POSADZKI PARTERU

Izolacje poziome wykonane z papy fundamentowej firmy ICOPAL. Izolacje pionowe wykonane są z bitumicznych mas dyspersyjnych (wodnych) wraz z fasetami uszczelniającymi.

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE I WEWNĘTRZNE

Ściany konstrukcyjne są wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków silikatowych grubości 18 cm. Ściany działowe wewnętrzne z bloczków silikatowych o gr.12 cm stawiane są na bloczkach z betonu komórkowego celem wyeliminowania mostka termicznego.

Bloczki silikatowe posiadają wysoką pojemność cieplną, co wynika z ich ciężaru i jednorodnej budowy. Pojemność cieplna ma znaczący wpływ na stabilizację mikroklimatu wnętrza budynku zarówno zimą jak i latem. Bloczki silikatowe są jednym z najczystszych i najzdrowszych materiałów murowanych, w ich skład wchodzą jedynie piasek, wapno i woda. Podczas produkcji piasek i wapno nasycone parą wodną twardnieją tworząc „sztuczny kamień” o dużej wytrzymałości. Silikaty są wyrobem ekologicznym, nie emitują żadnych szkodliwych związków, a pod względem promieniotwórczości naturalnej zaliczane są do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Podczas produkcji nie są dodawane jakiekolwiek surowce czy związki chemiczne szkodliwe dla środowiska naturalnego. Silikaty są materiałem o najniższym poziomie zawartości szkodliwych pierwiastków promieniotwórczych – kilkakrotnie niższym od tych, którymi charakteryzują się inne popularne materiały budowlane.

STROPY

Stropy firmy RECTOR wykonywane są jako prefabrykowane gęsto-żebrowe, z wypełnieniami bloczkami o dużych rozpiętościach, eliminujących konieczność podpór pośrednich w postaci wewnętrznych ścian konstrukcyjnych. Daje to możliwość swobodnej aranżacji ścian działowych, a także ogranicza długość ław i ścian fundamentowych.

KONSTRUKCJA DACHU

W wariancie domu z poddaszem użytkowym dach jest konstruowany w oparciu o belki drewniane dwuteowe z wąskim środnikiem z materiału drzewnego. Wysokość belki równa 40cm daje możliwość zastosowania dużej grubości wełny mineralnej (35cm), a następnie bezproblemowe podwieszenie pod belkami dodatkowych 10cm wełny mineralnej. Wąskie środniki belek dwuteowych oraz dodatkowe podwieszenie wełny mineralnej w sposób całkowity eliminuje mostki termiczne związane z występowaniem elementów drewnianych w przegrodzie.

W wariancie domu z poddaszem nieużytkowym dach jest konstruowany w oparciu o wiązary prefabrykowane z drewna certyfikowanego znakiem CE z wykonaniem łączeń poprzez płytki kolczaste. W dolnym pasie wiązarów układana jest warstwowo termoizolacja – wełna mineralna o łącznej grubości 45cm. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu U=0,09 W/(m2K)).

IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN

Ściany w części nadziemnej są izolowane wysokiej jakości uszlachetnionym styropianem grafitowym o współczynniku izolacyjności λ=0,032W/mK i grubości 30cm.

Płyty styropianowe na miejscu budowy są docinane przy pomocy drutu elektro-oporowego, co eliminuje niedokładności na łączeniach płyt. Następnie płyty styropianowe są klejone do ściany obwodowo, dzięki czemu jest likwidowany niepożądany efekt szczeliny wentylacyjnej pomiędzy płytą a murem. Płyty są dodatkowo mocowane kołkami plastikowymi zagłębionymi we frezie o głębokości 5cm, a następnie deklowane styropianem. Taki sposób montażu całkowicie eliminuje mostki termiczne w miejscu kołkowania (współczynnik przenikania ciepła dla ściany U=0,11 W/(m2K)).

IZOLACJE TERMICZNE PODŁOGI NA GRUNCIE

Warstwa izolacyjna podłogi na gruncie wykonana ze styropianu o współczynniku izolacyjności  λ=0,037W/mK i grubości 25cm (współczynnik przenikania ciepła dla podłogi – U = 0,12 W/(m2K)).

IZOLACJE TERMICZNE DACHU

Dach jest izolowany wełną mineralną o całkowitej grubości 45cm i współczynniku izolacyjności λ=0,035W/mK. Współczynnik przenikania ciepła dla dachu U =0,09 W/(m2K).

OKNA I DRZWI

W budynku są montowane okna w kolorze białym, o całkowitej izolacyjności termicznej Uw≤0,8 W/m2K z zestawami trójszybowymi o współczynniku U=0,5W/m2K. Zestawy szybowe posiadają ramki dystansowe z tworzywa w najnowszym systemie typu Super Spacer (bez łączeń), co obniża krawędziowy efekt mostka termicznego i wydłuża trwałość zestawu szybowego. Okna są montowane w warstwie ocieplenia w sposób szczelny przy użyciu zestawów taśm paroizolacyjnych i wiatroizolacyjnych, dedykowanych do tzw. ciepłego montażu marki Illbruck. Drzwi wejściowe dedykowane do budynku pasywnego.

Elewacja południowa budynku w wersji podstawowej jest wyposażona w  markizę rozkładaną ręcznie (drzwi i okna tarasowe).

SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKU

Gwarantowana szczelność powietrzna budynku wynosi 0,6h-1 przy różnicy ciśnień 50Pa dla próby wykonanej zgodnie z normą  PN-EN ISO 9972:2015-10. W trakcie procesu budowy są wykonywane dwie próby szczelności: próbna w trakcie prac i finalna będąca podstawą do wystawienia certyfikatu z badania. Zachowanie wysokiej szczelności powietrznej budynku gwarantuje prawidłowy bilans energetyczny budynku oraz niezakłóconą pracę systemu wentylacji mechanicznej. Próba szczelności jest wykonywana w obecności inwestora.

INSTALACJA C.O. I C.W.U.

W wersji podstawowej oferujemy ogrzewanie elektryczne (grzejniki elektryczne i maty podłogowe) oraz powietrzną pompę ciepła ze zintegrowanym buforem wody dla produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompa powietrzna ma możliwość chłodzenia latem przestrzeni salonu.

Rekomendowanym źródłem ciepła w budynku jest pompa ciepła renomowanej firmy DIMPLEX  typ LAK 9-IMR. Układ opiera się na dwóch zbiornikach buforowych dla c.o. i c.w.u. Pojemność zbiornika na c.w.u. wynosi standardowo 300l.

W wariancie rekomendowanym w pomieszczeniach instalacja ogrzewania jest typu płaszczyznowego: sufitowe w pomieszczeniach mieszkalnych i podłogowe w łazienkach. W łazienkach istnieje opcjonalna możliwość montażu grzejnika drabinkowego.

Sterowanie temperaturą w wersji podstawowej odbywa się poprzez sterownik TempcoBasic firmy Purmo lub wersjach dodatkowych poprzez sterowniki indywidulane (w salonie i każdej sypialni)  TempcoDigital.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W układzie zastosowano centralę wentylacyjną AIR PACK firmy THESSLA GREEN o wysokiej do 92% sprawności odzysku ciepła, potwierdzonej niezależnymi badaniami. System gwarantuje świeże, czyste, wolne od pyłów i alergenów powietrze dzięki zastosowaniu filtrów wysokiej klasy M5, ograniczających w 90% pyły zawieszone PM10 (10µm) oraz w znacznym stopniu pyły PM2,5 (2,5µm). Dodatkowo istnieje możliwość wyposażenia instalacji w filtr F8, który eliminuje w ponad 90% cząsteczki o wielkości 1µm (najbardziej szkodliwe cząstki występujące w największej ilości w powietrzu zanieczyszczonym).

Centrala wentylacyjna posiada zintegrowany system automatyki i sterowania oraz charakteryzuje się niskim poziomem hałasu ok. 43dB. Centrale dzięki płynnej regulacji są dostosowywane dokładnie do potrzeb konkretnej instalacji. Dodatkowo posiadają automatyczny programowalny by-pass umożliwiający chłodzenie pomieszczeń, kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż wewnątrz budynku bez użycia aktywnych systemów chłodzenia.

Powietrze jest dystrybuowane za pomocą systemu firmy Ground-Therm kanałami elastycznymi posiadającymi od wewnątrz powłokę z dodatkiem mikro-srebra (powłoka antystatyczna, przeciwgrzybiczna i antybakteryjna). Dla pełnego komfortu akustycznego instalacja wentylacji mechanicznej posiada kanały wymiarowane pod kątem redukcji prędkości powietrza oraz skrzynki rozprężne przed elementami nawiewnymi w pokojach. Instalacja sterowana przy pomocy sterownika z ekranem dotykowym AIR++.

Opcjonalnie istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia do sterowanie z aplikacji mobilnej Air Mobile.

INSTALACJA WODNA

Instalacja montowana jest w nowoczesnym systemie rur i złączek do wody z kształtek wykonanych z mosiądzu i rur z wysokiej jakości tworzywa z  wkładką aluminiową, która tworzy barierę tlenową, zapobiegającą wnikaniu tlenu przez ścianki rury do układu. Takie rozwiązanie skutecznie chroni przed korozją metalowe elementy instalacji. Gładka powierzchnia wewnętrzna minimalizuje opory hydrauliczne i jest odporna na zarastanie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Na wykonaną instalację elektryczną z pełnym okablowaniem składają się punkty świetlne wewnętrzne, punkty zewnętrze (wejście, taras), podwójne gniazda zasilające, gniazda pojedyncze dedykowane pod urządzenia, gniazda: antenowe, domofonowe, internetowe. Liczba punktów jak i gniazd zależna jest od wyboru wariantu domu. Instalacje oświetleniowe i gniazda są wykonane wraz z podstawowym osprzętem w kolorze białym. W zakres wyposażenia nie wchodzi antena, dekoder TV, router oraz konsola domofonu. Instalacja obejmuje zasilanie żaluzji zewnętrznych.

TYNKI ZEWNĘTRZNE

Tynki cienkowarstwowe silikonowe.

Wariantowo możliwość zastosowania innych dekoracyjnych materiałów elewacyjnych typu: kamień, drewno, klinkier itp.

POKRYCIE DACHU

W wersji podstawowej blachodachówka firmy PRUSZYŃSKI np. typ Rubin plus 400/20 mat lub pokrewny cenowo. Opcjonalnie dachówka ceramiczna lub cementowa.

TYNKI WEWNĘTRZNE

Wykończenia ścian wewnętrznych stanowią tynki gipsowe i cementowo-wapienne (w pomieszczeniach mokrych). Tynki gipsowe są wyrównane pod malowanie (gładzie bez gruntowania).

Opcjonalnie istnieje możliwość wykonania pakietu naturalnego z tynków glinianych, w postaci licowych obłożeń dla wybranych ścian działowych wykonanych z cegły silikatowej, pozostawionych w formie naturalnej lub pokrytych ekologicznymi farbami glinianymi. Pakiet naturalny jest najlepszym rozwiązaniem dla budowy prawidłowego mikroklimatu wnętrza pod kątem poziomu wilgotności („oddychające ściany”) oraz neutralności dla zdrowia człowieka (brak zanieczyszczeń chemicznych).

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE

Obróbki blacharskie firmy PRUSZYŃSKI.

Rynny dachowe oraz rury spustowe ze stali powlekanej.

ELEMENTY OPCJONALNE

W oferowanych przez nas domach istnieje możliwość dodatkowej konfiguracji elementów opcjonalnych obejmujących m.in.:

 • garaż/wiata
 • taras/podest wejściowy
 • rolety, pergole
 • rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna/cementowa)
 • panele fotowoltaiczne
 • układ chłodzenia 2,5 kW
 • zwiększenie pojemności zbiornika CWU
 • grzejniki łazienkowe i dodatkowe regulatory temperatury
 • wybór kolorystyki domu w oparciu o przygotowane próbki zestawów kolorystycznych (elewacja, stolarka zewnętrzna, pokrycie dachowe)
 • parapety wewnętrzne
 • naturalne tynki gliniane i ściany działowe z cegły niepalonej